KIDS ABOUT SPACE – DZIECI O PRZESTRZENI

14 Lis

KIDS ABOUT SPACE – DZIECI O PRZESTRZENI

KIDS DESIGN SPACE – DZIECI PROJEKTUJĄ PRZESTRZEŃ to trzymiesięczny program skierowany do dzieci i młodzieży. Celem projektu jest dostarczenie najmłodszym narzędzi pozwalających na refleksję nad własnym otoczeniem oraz na aktywne jego modyfikowanie. Ma on także pomóc kształtować młodych otwartych i kreatywnych ludzi, którzy poszerzają swoją kulturową świadomość już od najmłodszych lat oraz zwracają uwagę na estetykę swojego środowiska, dzięki czemu w przyszłości będą mogli stać się krytycznymi autorami oraz odbiorcami otaczającej ich kultury.  Finałem przedsięwzięcia będą dwudniowe spotkania młodych...

05 Lis

Laboratorium designu i sztuki

Laboratorium Designu i Sztuki to całoroczna, profesjonalna oferta edukacyjna, wyróżniająca się interaktywnymi i nowoczesnymi metodami pracy. Warsztaty, szkolenia i seminaria bazują na designie, reprezentującym wszystko to, co współczesne, innowacyjne i otwarte na człowieka. Nasze działania obejmują edukację kulturalną i biznesową, dedykowaną różnym grupom społecznym, których celem jest integracja, pobudzanie wrażliwości, stymulowanie kreatywności oraz osobistej przedsiębiorczości. W ramach Laboratorium uczestnicy będą mogli rozwijać kompetencje artystyczne i biznesowe. Szczególny nacisk kładziemy na aktywne i kreatywne korzystanie z mediów oraz nowych technologii....