KIDS DESIGN SPACE – DZIECI PROJEKTUJĄ PRZESTRZEŃ to trzymiesięczny program skierowany do dzieci i młodzieży. Celem projektu jest dostarczenie najmłodszym narzędzi pozwalających na refleksję nad własnym otoczeniem oraz na aktywne jego modyfikowanie. Ma on także pomóc kształtować młodych otwartych i kreatywnych ludzi, którzy poszerzają swoją kulturową świadomość już od najmłodszych lat oraz zwracają uwagę na estetykę swojego środowiska, dzięki czemu w przyszłości będą mogli stać się krytycznymi autorami oraz odbiorcami otaczającej ich kultury. 

Finałem przedsięwzięcia będą dwudniowe spotkania młodych z architektami, urbanistami, miejskimi aktywistami, które mają przybrać formę otwartej dyskusji i konsultacji nad efektami pracy. Tym razem jednak to dorośli specjaliści będą zadawać pytania, a nie odwrotnie. 

 


PANELE DYSKUSYJNE

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA JAKO PLATFORMA EDUKACJI 
23/11/2013
g. 11:30-13:30

Pomysł wprowadzenia do gimnazjów i liceów zajęć architektoniczno-urbanistycznych pobudził dyskusję o roli edukacji w odbiorze przestrzeni publicznej. Problem jest jednak wielowymiarowy – pytać należy nie tylko o miejsce teorii architektury w programie oświatowym, ale też o to, czego uczy najmłodszych sama przestrzeń publiczna. Podczas debaty zaproszeni goście – architekci, urbaniści, socjologowie, pedagodzy, a przede wszystkim dzieci biorące udział w projekcie – zastanowią się też, jaką formę powinna mieć polska edukacja architektoniczna, by kształtowała świadomych uczestników przestrzeni publicznej.

GOŚCIE SPECJALNI:
BEATA URBANOWICZ /Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta/
MAJA BRZOZOWSKA-BRYWCZYŃSKA /socjolożka, Instytut Socjologii UAM Poznań/
PATRYCJA MASTEJ /Muzeum Współczesne Wrocław/
NAUCZYCIELE Z WROCŁAWSKICH SZKÓŁ

 

PLACE ZABAW I PODWÓRKA – DZIECIĘCY MIKROŚWIAT
23/11/2013
g. 14:30-16:30

Podwórka i place zabaw to dla dziecka pierwsza – poza domową – przestrzeń, która je kształtuje i na którą ono samo ma moc wpływania. To obszar, który zaprasza do interakcji, inspiruje rozwój, ale i zmusza do pierwszych konfrontacji. Na placu zabaw dziecko uczy się funkcjonowania w społeczeństwie i poznaje granicę między tym, co prywatne a tym, co publiczne. Podwórko jest dla niego głównym punktem odniesienia, który kształtuje odpowiedzialność za wspólne dobro. Ta niezwykle ważna w życiu młodego człowieka przestrzeń stanie się punktem wyjścia do debaty, podczas której paneliści zastanowią się, jak wypracowany w dzieciństwie stosunek do najbliższego otoczenia i przestrzeni publicznej przenoszony jest przez jej użytkowników w dorosłość.

GOŚCIE SPECJALNI:
PAULINA MATUSIAK /projektantka/
JACOBUS WILLEM BENNING /10-letni wynalazca/
URSZULA HAMKAŁO /Zarząd Zasobu Komunalnego/
PRZEMYSŁAW FILAR /Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia/

 

REWITALIZACJA NADODRZA OCZAMI DZIECKA
24/11/2013
g. 12:00-15:00

Rewitalizacja Nadodrza jest jednym z najbardziej kompleksowych i ambitnych przedsięwzięć urbanistyczno-społecznych podjętych przez Wrocław po 1989 roku. Stosunkowo nietrudno zweryfikować wpływ prowadzonych działań na infrastrukturę dzielnicy – przemiany, które rewitalizacja inspiruje w tkance społecznej Nadodrza, mają dużo bardziej subtelny charakter, dzieją się dzień po dniu na naszych oczach. Podczas konferencji podsumowującej projekt „KIDS DESIGN SPACE” do dyskusji o zmianach tych zapraszamy uczestników – dzieci, które przez trzy miesiące brały udział w warsztatach, które miały im pomóc jak najlepiej zrozumieć otaczającą je przestrzeń i potrafić sformułować co do niej krytyczne wnioski. Co się dzieciom w dzielnicy podoba, a czego w niej brakuje? Jak wyglądałoby Nadodrze, gdyby rewitalizację projektowały dzieci? 

GOŚCIE SPECJALNI:
GUY PERRY /architekt/
ZBIGNIEW MAĆKÓW /architekt/
PIOTR FOKCZYŃSKI /Architekt Miasta/
MAJA BRZOZOWSKA-BRYWCZYŃSKA /socjolożka, Instytut Socjologii UAM Poznań/
KAROLINA MRÓZ /Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze/
PRZEMYSŁAW FILAR /Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia/

 

WARSZTATY KREATYWNE

23/11/2013 /sobota/

WARSZTATY KREATYWNE MAŁEGO NAUKOWCA
g. 12.00–13.30
PROWADZĄCY: Jacobus Willem Benning

PAPIEROWY WROCŁAW
g. 12.00–15.00
PROWADZĄCA: Aleksandra Błędowska

BYĆ JAK ANDY WARHOL
g. 13.00–16.00
PROWADZĄCA: Justyna Burzyńska

+ PRZEDSIĘBIORCZY PROJEKTANT – WARSZTATY Z PAULINĄ MATUSIAK
(w ramach cyklu "Designer biznesu. ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" w strefie Laboratorium Designu i Sztuki)
g. 11.00–12.00
Przygotowaliśmy także spotkanie dla młodych projektantów, na którym będą oni mogli posłuchać o budowaniu dorobku artystycznego oraz nawiązywaniu kontaktów z klientami. Paulina po ukończeniu Liceum plastycznego w Łodzi przeprowadziła się do Holandii, gdzie ukończyła Królewską Akademię Sztuk Pięknych w Hadze na kierunku typografia i projekty graficzne. Po studiach pracowała dla różnych firm graficznych, a zdobyte doświadczenie zaowocowało założeniem w 2002 roku własnej firmy, Studio Matusiak. Studio pełni działa na polu dyrekcji artystycznej, tworzenia graficznych i interaktywnych projektów i grafik oraz fotografii, realizuje zlecenia związane z sektorem kulturalnym, projekty identyfikacji klientów oraz publikacji, projektując plakaty teatralne, kalendaria imprez kulturalnych i komercyjnych, broszury oraz okładki książek i płyt CD, jak również strony internetowe.
PROWADZĄCY: Paulina Matusiak 


24/11/2013 /niedziela/

OGRODY NADODRZA
g. 11:0014:00
PROWADZĄCA: Aleksandra Solińska

STWÓRZ SWOJEGO STWORA
g. 11.00–14.00
PROWADZĄCA: Pola Fedyszyn (MU.MU)
– https://facebook.com/mu.mu.handcraft

KUCHNIA MOLEKUARNA
g. 12.00–14.00
PROWADZĄCY: Michał Wacław i Łukasz Wasyliszyn 
(JEDZENIADORZECZY.PL) – http://jedzeniadorzeczy.pl

ŚWIATŁO W ARCHITEKTURZE
g. 12.00–15.00
PROWADZĄCY: Aleksandra Czernia i Paweł Wojciechowicz (Soda Studio)
–  http://studiosoda.pl