laboo600px

Laboratorium Designu i Sztuki to całoroczna, profesjonalna oferta edukacyjna, wyróżniająca się interaktywnymi i nowoczesnymi metodami pracy. Warsztaty, szkolenia i seminaria bazują na designie, reprezentującym wszystko to, co współczesne, innowacyjne i otwarte na człowieka. Nasze działania obejmują edukację kulturalną i biznesową, dedykowaną różnym grupom społecznym, których celem jest integracja, pobudzanie wrażliwości, stymulowanie kreatywności oraz osobistej przedsiębiorczości. W ramach Laboratorium uczestnicy będą mogli rozwijać kompetencje artystyczne i biznesowe. Szczególny nacisk kładziemy na aktywne i kreatywne korzystanie z mediów oraz nowych technologii. Znajomość narzędzi i sprawne posługiwanie się nimi będzie sprzyjać zacieśnianiu więzi społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniom. Pierwszy rok pracy Laboratorium nastawiony jest na analizę potrzeb i wywiad społeczny oraz próbę dotarcia do beneficjentów poprzez udostępnienie atrakcyjnej oferty odpowiadającej ich potrzebom. Wartością dodaną będzie stworzenie sieci kontaktów i bazy beneficjentów.

Od kwietnia 2013 roku w działaniach prowadzonych w ramach Laboratorium Designu i Sztuki:

    • wzięło udział ponad 20 000 osób (Hala Stulecia i CRZ Krzywy Komin)
    • odbyło się około 120 warsztatów z dziedziny rzemiosła, designu i przemysłów kreatywnych
    • zorganizowanych zostało około 70 wykładów
    • zaproszonych do współpracy zostało ponad 200 artystów, projektantów i rzemieślników z Polski i zagranicy

 

 

loga-labo