Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji :

 

Wioleta Król – Prezes Zarządu

Małgorzata Koralewska – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Król –  Członek Rady Fundacji

Ewa Eliasiewicz-Skoberla – Członek Rady Fundacji