Fundacja Open Mind
Zarząd Fundacji :

 

Wioleta Król – Prezes Zarządu

Małgorzata Koralewska - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Król -  Członek Rady Fundacji

Ewa Eliasiewicz-Skoberla – Członek Rady Fundacji