INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH

18 wrz.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na przeprowadzeniu zajęć pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i eko rozwiązań z wykorzystaniem metod aktywnych oraz drukarek 3D skierowanych do uczniów 5 szkół średnich z terenu Wrocławia w ramach projektu pt.   „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań”. Ofertę spełniającą warunki „Zapytania ofertowego nr 3/2018” z dnia 06.09.2018 r. złożyła firma Space is More Sp. z o. o. Cena oferty: 178 655,04 zł brutto   ……………………………………………………………………………………………………………………………..   Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy,...

12 wrz.

Innovation. Kids Design Space 2018

KIDS DESIGN SPACE – to unikalny projekt edukacyjno-animacyjny skierowany do dzieci i młodzieży, organizowany już po raz 4. przez wrocławską Fundację Open Mind. Edycja 2018 odbyła się pod hasłem „Innovation” stała się przestrzenią do poszukiwania odpowiedzi, jak w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie połączyć niezwykłą dziecięcą wyobraźnię z twórczym doświadczeniem dorosłych. Jak wykorzystując możliwości nowych technologii znaleźć innowacyjne rozwiązania odpowiadające na problemy dzisiejszego świata. Podczas kilkudziesięciu warsztatów, interdyscyplinarnych spotkań i wycieczek edukacyjnych dostarczyliśmy prawie 500 uczestnikom narzędzia pozwalające na refleksję nad własnym...

06 wrz.

Zapytanie nr 3/2018 przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych

Fundacja OPEN MIND zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i eko rozwiązań z wykorzystaniem metod aktywnych oraz drukarek 3D, skierowanych do uczniów 5 szkół średnich z terenu Wrocławia w ramach projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań”, na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. współfinansowanego ze...

28 sierpień

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO DRUKAREK 3D

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   na dostarczenie materiałów zużywalnych  dedykowanych do obsługi nowych drukarek 3D „ZMORPH VX Printing Set” w ramach projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań”. Oferty spełniające warunki „Zapytania ofertowego nr 2/2018” z dnia 18.08.2018 r. złożyły następujące firmy: CORO Technology Tomasz Kiełbasa ATMAT Sp. z o.o. ZMORPH S.A. Największa ilość punktów uzyskała firma ZMorph S.A., która złożyła ofertę w dniu 27.08.2018 r. na kwotę: 65 559,00 zł brutto …………………………………………………………………………………………………………………………….. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy,...

18 sierpień

Zapytanie ofertowe 2/2018 dostawa filamentów do druku 3 D

W związku z otrzymaniem dofinansowania Fundacja OPEN MIND zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę oryginalnych, o wysokiej jakości materiałów zużywalnych dedykowanych do obsługi nowych drukarek 3D „ZMORPH VX Printing Set” w ramach projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań”, na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

14 sierpień

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ zakupu materiałów, w tym chemicznych, budowlanych, spożywczych, elektrycznych, medycznych, laboratoryjnych i innych nie klasyfikowanych jako biurowe

Wrocław, dnia 31.08.2018 roku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ realizacji zakupu materiałów, w tym chemicznych, budowlanych, spożywczych, elektrycznych, medycznych, laboratoryjnych i innych nie klasyfikowanych jako biurowe, przeznaczonych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadzonych w ramach projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań” na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17-00 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014...

10 sierpień

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ zakupu materiałów klasyfikowanych jako biurowe

Wrocław, dnia 10.08.2018 roku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ zakupu materiałów klasyfikowanych jako biurowe (w tym piśmiennicze i papiernicze) przeznaczonych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadzonych w ramach projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań” na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17-00 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.   Informacja i załącznik do pobrania...

01 sierpień

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ na wydruk i oprawę skryptów dla uczestników zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

Wrocław, dnia 01.08.2018 roku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ   na wydruk i oprawę 890 szt. skryptów dla uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowanych w ramach projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań” na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17-00 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.     Informacja i...

19 kwiecień

INFORMACJA O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – ZAKUP 5 SZTUK DRUKAREK 3D

INFORMACJA O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostarczenie 5 drukarek 3 D w ramach projektu „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań”   Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena: Oferta firmy Zmorph S.A. wpłynęła 12.04.2018. Cena oferty 69 925,50 brutto   Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego...

30 marzec

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 dot. zakup drukarek 3D

  W związku z otrzymaniem dofinansowania Fundacja OPEN MIND zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup 5 sztuk drukarek 3D na potrzeby i w związku z realizacją projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań” na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.  Termin składania ofert: ​ 12.04.2018 r., do godz. 15:00. ​ Zapytanie ofertowe do pobrania...

01 marzec

CRZ Krzywy Komin_design_rzemiosło_kultura

Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” położone jest zrewitalizowanym budynku poprzemysłowym z 1888 roku (dawnej pralni i farbiarni), który znajduje się na podwórku przy ulicy Dubois 33-35a – w kwartale zabudowanym zabytkowymi kamienicami z XIX wieku w samym sercu wrocławskiego Nadodrza. Od 1 marca 2018r. Fundacja OPEN MIND odpowiada za zarządanie i program Centrum. Hego podstawową funkcją est działalność edukacyjna i kulturotwórcza. Odbywa się ona w głównej mierze przez organizowanie szkoleń i warsztatów – “Krzywy Komin” pomaga rozwijać kompetencje zawodowe i...

12 lt.

Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej  i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 713 uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych oraz podniesienie kompetencji 22 nauczycieli pod katem kompetencji kluczowych uczniów i nauczania eksperymentalnego Działania w projekcie: Opracowanie 54 konspektów zajęć pozalekcyjnych...