Fundacja OPEN MIND zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i eko rozwiązań z wykorzystaniem metod aktywnych oraz drukarek 3D, skierowanych do uczniów 5 szkół średnich z terenu Wrocławia w ramach projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań”, na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF.

Termin składania ofert: 13.09.2018 do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe do pobrania wraz z załącznikami.

PDF I  Zapytanie_ofertowe nr 3.2018 Fundacja OpenMind

WORD I  Zapytanie_ofertowe nr 3.2018 Fundacja OpenMind wersja edytowalna

 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa: FUNDACJA OPEN MIND

Adres: Średzka 39a/4, 54-001 Wrocław, dolnośląskie , Wrocław, Tel. 717334431

NIP.: 8992738982

Tytuł projektu: Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań

Numer projektu:  RPDS.10.02.02-02-0029/17-00

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-black S