Wrocław, dnia 01.08.2018 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

na wydruk i oprawę 890 szt. skryptów dla uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowanych w ramach projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań” na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17-00 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

 

 

Informacja i załącznik do pobrania PDF >>

Informacja i załącznik do pobrania WORD >>