kids-na-strone-openmind-1

KIDS DESIGN SPACE to niezwykły cykl interdyscyplinarnych spotkań i warsztatów dla dzieci w wieku 7 – 14 lat z zawodowymi ilustratorami, architektami, projektantami, ceramikami oraz rzemieślnikami. Swój udział w projekcie potwierdziło 13 polskich twórców i pracowni: Oskar Zięta, BASK, Pracownia Jasiewicz,  Robert Pludra, Razy 2, MALAFOR, Ola Mirecka, Joanna Rusin i Anna Lehmann, Pracownia PORT, PAPER HEROES, Kubasek Studio, Barbara Śniegula oraz Anna Bać i Piotr Michalski z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Będą oni stopniowo przekazywali dzieciom swoją wiedzę, przybliżając im pojęcia ze świata designu i sztuki. Zaplanowano także wycieczki poznawcze oraz prace warsztatowe we wrocławskich pracowniach rzemieślniczych i artystycznych.

Udział w całym projekcie może wziąć bezpłatnie ponad 400 dzieci, które podzielone zostaną na 5 grup tematycznych: animacja, architektura, ceramika, design oraz ilustracja. Zajęcia i warsztaty odbywać się będą przez okres 6 miesięcy w formie spotkań pozalekcyjnych. Bogaty program aż 50 spotkań edukacyjnych zamknięto w 4 etapach: DOŚWIADCZANIE, KREOWANIE, REALIZACJA i WYSTAWA. 

W pierwszym etapie (czerwiec – wrzesień), najważniejsze jest DOŚWIADCZANIE. Dzieci odwiedzają miejsca we Wrocławiu, które związane są z szeroko pojętymi sztuką i designem. Zwiedzą liczne galerie, Muzeum Współczesne, Wydział Architektury, Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, pracownie projektowe i artystyczne, by zdobyć tam podstawową wiedzę na temat projektowania oraz poczuć twórczą atmosferę tych miejsc. Wezmą też udział w artystycznych warsztatach, które rozwijać będą wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne.

Drugim etapem (wrzesień – październik) będzie już działanie, czyli KREOWANIE. Najmłodsi pod okiem zawodowych designerów, rzemieślników i artystów tworzyć będą szkice oraz projekty, które staną się następnie inspiracją do stworzenia unikalnych przedmiotów użytkowych.

Trzeci etap poświęcimy REALIZACJI owych konceptów. Będzie to moment, w którym projektanci, pracując już samodzielnie, wykonają projekt przedmiotu użytkowego, którego pomysł powstał podczas etapu kreowanie. W tym samym czasie najmłodsi zajmą się aranżacją wystawy finałowej. Stworzą własną scenografię i różnorodne sposoby zwiedzania ekspozycji. Wraz z grupą specjalistów przygotują kampanię promującą projekt oraz film animowany będący jednocześnie zaproszeniem na wystawę. Zwieńczeniem etapu będzie stworzenie przez dzieci i zawodowych grafików prezentacji multimedialnej dokumentującej dotychczasowe działania. 

Końcowy etap – WYSTAWA FINAŁOWA – odbędzie się w CRZ Krzywy Komin w dniach 11-13.12.2015. Podczas wernisażu zaprezentowane zostaną zarówno profesjonalne projekty stworzone przez designerów, jak i wszystko to, co powstało podczas warsztatów. Wystawę wzbogaci fotoreportaż oraz prezentacja multimedialna. Zamknięcie tego etapu to również panel dyskusyjny z udziałem wybitnych specjalistów podsumowujący dotychczasowe działania, uzyskane rezultaty oraz poziom edukacji artystycznej w Polsce.

KIDS DESIGN SPACE to projekt mający na celu otwarcie młodym ludziom drzwi do najlepszej edukacji artystycznej i estetycznej. Dzieci staną przed unikatową szansą doświadczenia całego procesu tworzenia – od pomysłu do produktu. 

Więcej informacji na stronie projektu: http://kidsdesignspace.pl/

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, jego ambasadorem została Redaktor Naczelna Elle Decoration Polska – Małgorzata Szczepańska. Projekt jest także objęty patronatami honorowymi: Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.