Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie wiedzy na temat kultury i  tradycji regionu dolnośląskiego. Opiera się na doświadczeniu, kreowaniu I upowszechnianiu kultury żywej zarówno materialnej jak i duchowej. 
Wybór rzemiosła, rękodzieła jako głównego tematu projektu nie jest przypadkowy. Naszym priorytetem jest ożywienie I popularyzacja zanikających dziedzin rzemiosła i rękodzieła.  Skupiamy się w dużej mierze na powiązaniu tradycyjnych rzemiosł z konkretnymi legendami, przypowieściami  I znaczącymi postaciami w historii Dolnego Śląska.  

Pragniemy rozpowszechniać wiedzę poprzez interaktywne warsztaty, wydarzenia oraz publikacje. Nasze działania służą innemu spojrzeniu na dorobek twórczy i kulturowy województwa dolnośląskiego.  Efektem projektu jest stworzenie unikatowej „Dolnośląskiej Mapy Legend I Rzemiosła”. Mapa ukaże się w wersji elektronicznej i drukowanej, dzięki przeprowadzeniu ankiet i wypełnieniu list przez uczestników.  

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.